Kontakt

Producent:
Sarah Garde
T.: 29 91 87 13
E-mail: x-act@kittjohnson.dk

Adresse:
Kitt Johnson X-act,
Rubinsteinsvej 47, 2450 Kbh. SV, Danmark

Kunstnerisk leder og kurator:
Kitt Johnson
E-mail: kitt@kittjohnson.dk

Produktionsleder:
Nils Engelbrecht-Sørensen, KanonProduktion
E-mail: nes@kanonproduktion.com