Kontakt

Producent:
Sarah Garde
T.: 29 91 87 13
E-mail: x-act@kittjohnson.dk

Adresse:
C/O Udviklingsplatformen for Scenekunst
Kitt Johnson X-act,
Otto Busses Vej 5A, Bygn. 048, 2450 Kbh. SV, Danmark

Kunstnerisk leder og kurator:
Kitt Johnson
E-mail: kitt@kittjohnson.dk

Produktionsleder:
Nils Engelbrecht-Sørensen, KanonProdukton
E-mail: nes@kanonproduktion.com